Vasa hamn

Vasa hamn har ca 650 fartygsbesök årligen och hamnen har regelbunden daglig förbindelse till Umeå samt veckoförbindelse till Lübeck, Antwerpen, Zeebrugge och Tilbury.

Kartbild över Vasa hamn

Vasa hamn ligger strategiskt nära den internationella flygplatsen inom räckhåll för goda landsvägs- och järnvägsförbindelser, vilket ger goda förutsättningar för hantering av bränslen, jordbruksprodukter samt projektlaster.Hamnen har kunnande och resurser för att hantera krävande projektlaster samt transporter från eller till regionens energi-, verkstads- och metallindustri. Vasa hamn kan erbjuda den nordligaste året om öppna vattenleden mellan två länder till Umeå och förenar leden E12 ända från Ryssland till Norge på Atlantkusten.

Tack vare de mångsidiga trafikförbindelserna är det även lätt att lämna och avhämta laster med väg- och järnvägstransporter. Klustret av energiindustri i regionen är unikt för hela Finland och Vasa hamn erbjuder en miljövänlig och kostnadseffektiv rutt för industrins export- och importtransporter. Servicen för lasttrafiken kompletteras av effektiv lasthanterings- och lagringsservice i hamnområdet.

Regelbunden trafik: Till Umeå, Lübeck, Antwerpen, Zeebrügge, Tilbury

Port and terminal information book 2022 Pdf, 20 MB.

Vasa hamn

Kajdjup:

6,8 - 9 m

Farledsdjup:

9 m

Tidvatten:

Nej

Hamnservice:

24 h

Bogserarservice:

24 h

Lots:

Ja

Ro-Ro-platser:

3 st.

Järnväg:

Ja

Lyftkapacitet:

200 t

Lagringsutrymmen:

50 000 m²

Lagringsareal:

8 ha

Frakt via kaj:

1,1 - 1,6 miljoner ton/år

Fartygsanlöp

650 / år