Hamnservice

Kvarken Ports verkar för att du som kund känner dig trygg och väl omhändertagen när du kommer till någon av våra hamnar i Umeå eller Vasa.

Det ska vara enkelt att gå till eller skicka och ta emot gods via de hamnar som Kvarken Ports sköter. Här hittar du diverse formulär, blanketter och övrig information. Saknar du något eller behöver du ytterligare hjälp ska du inte tveka med att kontakta oss.

Kvarken Ports Vasa erbjuder mångsidig service med hög kvalitet för att motsvara industrins och passagerartrafikens behov.

Tillsammans med pålitliga och yrkeskunniga samarbetsparter erbjuder hamnen individuellt utformad service enligt kundens behov. Inom det dygnet runt bevakade och inhägnade hamnområdet erbjuds flera olika tjänster till fartygstrafiken, tjänster som lotsnings, bogserings och hamnisbrytning, avfallshantering och tillgång till färskvatten. Till tjänsteutbudet hör också lagerservice såväl på lagerytor utomhus som i täckta lager. På hamnområdet finns mångsidiga möjligheter till lastning och lossning av flera olika typer av laster som till exempel, flytande bulk till krävande projektlaster. Hamnen kan även hjälpa till att på ett effektivt och säkert sätt hantera farligt gods.

Jakob Härdell

Hamnservice Vasa