Aktuellt väder i Vasa hamn

De lokala vind- och väderuppgifterna för hamnen är viktiga för att fartygstrafiken ska vara säker.

Vasa hamn har två väderstationer på hamnområdet, den ena är belägen i passagerarhamnen och den andra på kolkajen. De lokala uppgifterna från väderstationerna finns tillgängliga för fartygen dygnet runt. Den övervägande vindriktningen är sydvästlig.

Vädret i Vasa hamn (kolhamnen)