Vaasan sää

Sataman paikallinen tuuli- ja säätieto on tärkeää turvallisen alusliikenteen varmistamiseksi.

Vaasan satama ylläpitää satama-alueella kahta sääasemaa joista toinen sijaitsee matkustajasatamassa ja toinen hiililaiturilla. Sääasemien tuottama tarkka ja paikallinen tieto on aluksien käytettävissä ympärivuorokauden. Vallitseva tuulen suunta on lounaasta.

Sää hiilisatamassa (hiilisatama)