Kuvausluvat

Vaasan sataman yleisissä julkisissa tiloissa kuten matkustajaterminaalissa tai yleisellä katuverkkoon liittyvillä alueilla kuten terminaalin pysäköintialueella ei tarvita kuvauslupaa ja näillä alueilla video- ja valokuvaaminen on siis sallittu ilman erillistä lupaa. Lupa kuvaamiseen tarvitaan kuitenkin aina kun halutaan kuvata sataman aitojen sisäpuolella suljetulla turvatoimialueella. Kuvauslupaa on haettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuvaamista ja lupa myönnetään tyypillisesti kertaluonteisena. Luvan saamisen edellytyksenä on saattajan mukana olo. Saattaja voi olla sataman henkilökuntaan kuuluva henkilö tai muu satamassa toimivan yrityksen edustaja, joka tuntee alueen sekä satama-alueella liikkumiseen liittyvät turvallisuusseikat. Alueella ei saa liikkua ilman huomioliivejä. Kuvauslupaa voit hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Hakiessanne satamaan tulityö-, valokuvaus-, tai kulkulupaa, olkaa yhteydessä sataman turvapäällikkö Kristian Mäki-Jussilaan+358 400 479 163 . (Arkisin klo 07:00-15:30) Muina aikoina lupa-asiat hoitaa sataman valvonta. +358 405 672 975


Täytä tähän koko nimesi

Täytä tähän suunniteltu kuvauspäivä. Täytä hakemus hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuvausta.

Kuvauslupa seuraaville alueille
Kuvauslupa seuraaville alueille