Luotsi ja Hinaus

Luotsi näyttää suunnan kohti Vaasan satamaa.

Kuva Jaakko Salo

Aluksien luotsauksella varmistetaan merenkulun turvallisuus. Kaikkien satamaan saapuvien ja niistä lähtevien aluksien on käytettävä luotsia, jos aluksen koko tai sen kuljettaman lastin vaarallisuus tai haitallisuus sitä edellyttävät. Vaasan satamassa luotsauspalvelun tuottaa Finnpilot (www.finnpilot.fi) ja palvelu on saatavilla 24/7. Vaasan satama kuuluu läntiseen luotsausalueeseen ja luotsattavan matkan pituus pohjoisesta on 24 merimailia ja etelästä 25 merimailia. Luotsitilaukset tehdään Finnpilotin luotsinvälityksen kautta.

Hinaus- ja avustuspalvelua aluksille Vaasan satamassa tarjoaa Vaasan Hinaus Oy Vaasan satamaan sijoitetulla kalustolla.

Hinauspalvelut voi tilata suoraan yhtiöltä puhelimitse numerosta
+ 358 500 267 927 tai vaihtoehtoisesti + 358 50 557 4739.