Ansökan tillstånd

Kvarken Ports förvaltar hamnområdet och övervakar att internationella och nationella bestämmelser följs där. Säkerheten i hamnen är gemensam för alla hamnanvändare. Den som lägger märke till något inom hamnområdet som utgör ett hot mot säkerhet eller hälsa ska meddela sin förman eller hamnpersonalen.

Kvarken Ports övervakar och beviljar tillstånd på hamnens allmänna områden.

  • Fotograferingstillstånd
  • Tillstånd för heta arbeten
  • Passertillstånd
  • Tillstånd för LNG-tankning
  • Dykningstillstånd
  • Arbetstillstånd för oljehamnens område och EX-områden
  • Tillstånd att anlända till hamnens bannät