Fördubbling av intermodala järnvägstransporter i Umeå hamn

Uppstarten av Umeå hamns intermodala järnvägsterminal har gått som tåget. Drygt ett år senare har trafiken fördubblats och intresset är stort.

- Vi är både glada och stolta att vi på mindre än ett år nu har daglig trafik till och från vår intermodala terminal. Vi ser ett tydligt intresse gällande transport av trailers på järnväg, vilket möjliggör för hållbara transportlösningar samt fördelar för färjetrafiken mellan Umeå och Vasa, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef Kvarken Ports som sköter Umeå hamn.

Fartyg som hamnar i land

Fördubblad järnvägstrafik

Den reguljära trafiken via Umeå hamn har fördubblats sedan trafikstarten 2022. Terminalen i hamnen en förstärkning av Umeås totala järnvägsinfrastruktur med fokus på koppling till sjöfarten.

- Vi växer snabbt och satsar på Umeå, dels genom en kraftig ökning i frekvens, från 2 till 4 tåg per vecka, där vi nu även introducerar möjligheten att transportera lastbilstrailers. Vi erbjuder dörr till dörr transporter av både containers och trailers numera i hela Sverige samt till Europa och världen i samarbete med våra starka partners. Via Göteborg ansluter våra tåg till fartygstrafik till hela världen. Våra lösningar är hållbara och erbjuder kraftigt reducerade CO2-utsläpp jämfört med lastbil och båt, säger Patrik Åström, Commercial Director hos First Row Shipping som trafikerar Umeå hamn.

Fördelar för kopplingen sjöfart-järnväg och Umeå-Vasa

En stor fördel med terminalen är dess centrala läge i hamnen, med ca 300 m till närmsta kaj och närheten till färjeterminalen med Wasalines gods- och personfärja som trafikerar sträckan Umeå-Vasa. Dessutom har hamnen i Umeå ett stort regionalt upptagningsområde.

- Vi på Wasaline är mycket nöjda att First Row Shipping och Kvarken Ports kommit i gång med en tågpendel för containers och lyftbara trailers mellan Göteborgs hamn och Umeå hamn med 4 avgångar i veckan per riktning. Tack vare den nya servicen förkortas ledtiden mellan Vasa hamn och Göteborgs hamn till under 24 timmar på ett hållbart miljövänligt sätt i kombination med Aurora Botnia som är ett av världens miljövänligaste Ropax-fartyg, säger Tony Ehrs som är fraktdirektör hos Wasaline.

Siktar på etablering i Umeå

Fraktbolaget First Row Shipping som var först ut med att trafikera Umeå hamn via järnväg planerar att öppna ett regionkontor i Umeå efter sommaren.

- Jag ser med glädje hur efterfrågan av våra hållbara och snabba intermodala järnvägstransporter växer, särskilt i Umeå med omnejd. Jag tror starkt på Umeå som en växande nod i vårt intermodala nätverk och väljer därför att öppna ett regionkontor här efter sommaren. Vi planerar just nu vår tågtrafik för 2024 och vi kommer att fortsätta vår tillväxt, dels genom nya linjer, dels genom att öka frekvensen på befintliga linjer, berättar Patrik Åström.

Ökande godsvolymer via Umeås anläggningar

Nyligen publicerade siffror från Umeås godsanläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022. Under fjolåret ökade hanteringen TEU via Umeås järnvägsanläggningar med 28,5%. Inom sjöfarten skedde de största ökningarna inom hanteringen av trävaror, +23,7% jämfört med 2021, samt gods via Wasaline, + 11,5% räknat i ton.