Med kunden i centrum

Hamnarbetare vid Umeå hamn

Kvarken Ports verkar för att du som kund känner dig trygg och väl omhändertagen när du kommer till någon av våra hamnar i Umeå eller Vasa.

Det ska vara enkelt att gå till eller skicka och ta emot gods via de hamnar som Kvarken Ports sköter. Här hittar du diverse formulär, blanketter och övrig information. Saknar du något eller behöver du ytterligare hjälp ska du inte tveka med att kontakta oss.

Viktigt att veta är att hamnen är ett område som omfattas av Sjöfartsskydd. Lagen om Sjöfartsskydd är grundad på regelverket ISPS, International Ship and Port Security Code, och ska skydda sjöfarten mot yttre hot. Kort innebär detta speciella regler kring hamnanläggningar och fartyg som ska följas enligt lag (2004:487).

För tillträde till hamnen krävs därför en utförd (digital) utbildning samt godkänd tillträdesansökan.

Länk till den digitala utbildningen samt formulär för ansökan om tillträde hittar du på sidan Sjöfartssydd.

Mer information om Sjöfartsskydd finns även på Transportstyrelsens webb.