Stäng meny

Upphandlingsunderlag Norra kajen i Umeå hamn

Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.

Fartyg som hamnar i land

Norra kajen ska renoveras och byggas ut som en del i projektet Nordporten. Entreprenaden är en utförandeentreprenad som ska utföras under åren 2025 - 2026. Den nya kajen är en spontkaj med längd 280 m och en total yta av 14.000 m2. Inom ytan ska en RoRo-ramp utföras, bredd 38 m och en yta av 2.100 m2. I entreprenaden ingår även ny VA- och elanläggning.

Upphandlingen är annonserad och kommer att ske i enlighet med det förhandlade förfarandet i LUF, lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorerna. Företag som är intresserade av att lämna anbud måste först ansöka om deltagande i upphandlingen. Sista ansökningsdag är den 17 juni 2024. Endast de företag som uppfyller urvalskriterierna kommer att bjudas in till anbudsgivning.

Mer information om hur man ansöker finns på e-Avrop, e-Avrop - Umeå kommun

Mer information om projektet Nordporten finner du på under projekt eller Umeå Hamn ABs webb (umeahamnab.se).